Zapraszamy do obejrzenia spotu: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Śląska. Przebudowa i Zintegrowany Remont Konserwatorski Obiektów Muzeum Archidiecezjalnego oraz Adaptacja Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu